Manuaalsed rendi ratastoolid aktiivsusgrupp III

Siia alla kuuluvad aktiivsusgrupp III kahekäeratastoolid, mis on rohkete lisade ja reguleerimisvõimalustega aktiivratastoolid. Kasutus igapäevaselt vähemalt 8h päevas  kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas. Inimene on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm). On suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui ka kiire tempoga 1km ja rohkem. Ratastooliga võimalik  liikuda üldiselt iseseisvalt, kuid võib vajada osalist kõrvalabi siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli paigaldamisel autosse. Ei ole kasutatav täiendavate liikumisabivahenditega.