Abivahendid meie laos rendiks

Abivahendi laenutamisel saavad tööealised puudega või töövõimetusega isikud riigipoolset toetust piirhinnast alates 40%
Vanaduspensioniealised saavad riigipoolset toetust sõltuvalt tootel olevast piirhinnast kuni 90%  (sõltuvalt Sotsiaalkindlustusameti eriotsusest)
Scroll to Top