PILOOTPROJEKT „ABIVAHENDITE VÕIMALDAMINE PUUDETA JA TÖÖVÕIME LANGUSETA TÖÖEALISTELE“

 

 Alates 01.01.2021 kuni 30.06.2021 viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud pilootprojekt, mille raames Sotsiaalkindlustusamet piloteerib riigipoolse soodustusega abivahendite soetamise võimalust tööealistele inimestele, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Pilootprojektis on abivahendi soetamise aluseks spetsialisti poolt tuvastatud abivahendi vajadus ehk abivahendi tõend.  Projekti raames võimaldatakse tõendi alusel abivahendeid kehtivas abivahendite loetelus kehtestatud tingimustel (Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“).

 

Projekti eesmärgiks  on saada teada, milline on nende tööealiste inimeste tegelik abivahendite vajadus, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust. Pilootprojekti ajal on tööealisel inimesel võimalus soetada vajaminev abivahend lähtuvalt abivajadusest mitte puudest või töövõimest tulenevalt.

Sihtgrupiks on tööealised inimesed, kellel ei ole pilooti sisenemisel tuvastatud puuet ega töövõime langust. Samuti kuuluvad sihtgruppi need, kellel on tuvastatud spetsialisti poolt abivahendi vajadus, kuid kellel on pooleli puude või töövõime hindamise protsess ning piloot kiirendaks abivahendite kättesaadavust. 

 

Selleks, et pilootprojektis osaleda tuleb inimestel esmalt pöörduda spetsialisti poole, kes tuvastab abivahendi vajaduse ning väljastab selleks paberkandjal abivahendi tõendi. Näiteks võib pöörduda perearsti poole, kes vajadusel suunab edasi eriarsti vastuvõtule. Abivahendi vajaduse hindamise pädevus ning tõendi väljastamise õigus on sõltuvalt abivahendist lisaks pere- ja eriarstile ka füsio- ja tegevusterapeutidel.

 

Pilootprojekti raames saavad teenust osutada kõik Sotsiaalkindlustusametiga juba lepingu sõlminud ettevõtted, kes esitavad projektis osalemiseks taotluse. Projekti raames on võimalik taotleda abivahendit ka erimenetluse kaudu, mistõttu saavad hinnapakkumisi teha vaid ettevõtted , kes on pilootprojektiga liitunud. 

Piloodis osalevate ettevõtete nimed ja kontaktid on alates jaanuarist 2021 leitavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine” raames.

Jaga  postitust

Share on facebook
Facebook
Scroll to Top